Utrecht

Voorzitter

Vacant

Ofschoon onze club van vijf actieve vrouwen best goed draait, kunnen we wel een nieuwe voorzitter gebruiken. Iemand die enthousiast is, betrokken, enige feeling heeft met groen, meedenkt over de grote lijnen, coördineert en de koers bewaakt. Alles is vrijwilligerswerk maar niet vrijblijvend. Communicatieve vaardigheden zijn  een pre.

Wij vergaderen 1 x per maand en hebben daarnaast incidenteel overleg afhankelijk van het evenement. Aangezien het team nu alleen uit vrouwen bestaat, gaat de voorkeur uit naar een man. Wie heeft er zin om ons bestuur te versterken?

Wil je meer weten? Bel met Reiny Reimerink 06 18409697 of Helma Koot 06 10520984

Secretaris

Helma Koot, secretaris, ledenadministratie en coördinator workshops

tel: 06-10520984 email

Penningmeester

Ans Kappert

Coördinator lezingen en vice-voorzitter

Reiny Reijmerink

Coördinator reizen en excursies

Lia Kuijl

Coördinator bloemschikken

Barbara de Munck

Webmaster

Janne Ouwerkerk

Ereleden

Gerrit Lodder en Willy Konijnendijk