Utrecht

Beste tuinvrienden en –vriendinnen,

Ondanks alle beperkingen wegens corona, hebben wij toch een leuke tijd achter de rug.

Er is een oproep gedaan om je tuin te laten zien aan belangstellenden. Een soort “gluren bij de buren”.  Niet uit nieuwsgierigheid maar uit belangstelling. In juni was er altijd het Open Tuinen weekend, maar dat ging niet door. En werd toch gemist.

Helma heeft diverse mensen bereid gevonden om hun tuin open te stellen. Op diverse data was dat mogelijk. Het fijne is dat niet alles tegelijk bezocht kan worden en de tuinopenstellers zijn dan ook in de gelegenheid om ook bij anderen te gaan kijken. Dat werd erg gewaardeerd.

Voor de lezingen zijn wij aan het kijken of dat via ZOOM kan, een lezing volgen vanachter je computer. Het heeft zeker niet onze eerste voorkeur, want elkaar life ontmoeten is wel fijner dan vanachter de PC. Maar zolang de coronaregels nog van kracht zijn is het nu wel een manier waarop we toch met groen en groeninformatie overdracht bezig kunnen zijn. We gaan het ervaren....

Een hartelijke tuingroet namens Groei & Bloei afdeling Utrecht,

Reiny Reijmerink (vice voorzitter).

Oostbroeklezing

Oostbroeklezing: Webinar Bodemleven – een kijkje onder het maaiveld

dinsdag 15 sep 2020 19:30

De samenwerkende Utrechtse natuur- en milieuorganisaties organiseren voor hun vrijwilligers interessante en boeiende lezingen. 

Voor bijzondere ontdekkingen hoef je niet ver weg. Ga door je knieën en ontdek hoeveel er leeft onder je voeten. Het leven in de bodem is erg belangrijk: zonder bodemdieren geen gezonde bodem. Er is veel bekend over bodemleven in bepaalde landbouwsystemen en natuurgebieden, maar er is ook nog veel onbekend. Onder andere over bodemleven in onze bebouwde omgeving.

Gerard Korthals, expert van het Centrum voor Bodemecologie, geeft tijdens deze lezing achtergrondinfo over bodemdieren, wat ze doen, hoe je ze beter kunt vinden in je eigen achtertuin of het gebied waar je vrijwilliger bent. En hoe je ze kunt helpen. Zo ben je ook direct goed voorbereid om mee te doen aan de bodemdierendagen 2020

Webinar

De lezing wordt online gegeven via Zoom. Er zijn een beperkt online plekken beschikbaar en daarom is aanmelden vereist.

Voor de mensen die niet eerder van zoom gebruik gemaakt hebben, organiseren wij om 17.00 uur voorafgaand aan de lezing een korte uitleg.

Zoom & privacy

Binnen de mogelijkheden van Zoom hebben we ons account zo ingesteld dat we je privacy zo goed als mogelijk waarborgen. Onze meetings zijn alleen toegankelijk met een wachtwoord. Wij slaan geen data verkregen via Zoom op voor andere doeleinden.

Aanmelden