Utrecht

Excursies, cursussen en workshops gaan alleen door bij voldoende deelname. Als een activiteit niet door kan gaan, dan stort de penningmeester het evt. al betaalde bedrag terug. Betaling geschiedt op het banknummer van de afdeling. Het tijdstip waarop de betaling door de penningmeester is ontvangen, is maatgevend voor het tijdstip van aanmelding. 

Aanmelden: het aanmelden voor een activiteit gebeurt per aanmeldformulier, per e-mail of per telefoon bij het in de aankondiging vermelde contactadres, binnen de daarvoor gestelde termijn. De activiteiten coördinator is altijd gerechtigd een activiteit te kunnen cancelen indien zij acht dat dat noodzakelijk is.  

Update corona 5 juni 2020

Nu Nederland heel voorzichtig weer wordt opengesteld zijn er gelukkig ook evenementen die wij weer kunnen doen, zij het wel in aangepaste versie. Wij zullen voorlopig overal wel een maximaal aantal bezoekers voor vermelden en aanmelden verplicht stellen. Maar wees vooral welkom!

Betalingen kunnen worden overgemaakt op het rekeningnummer van Groei & Bloei Utrecht: NL75 INGB 0000 1388 35. 

Restitutieregeling 

Bij het afzeggen voor een activiteit gelden de volgende regels: tot drie weken voor aanvang van een cursus of workshop of voor vertrek van een excursie vindt totale restitutie plaats. Tussen drie weken en een week voor aanvang of vertrek wordt 50% vergoed. Daarna vindt geen restitutie meer plaats.