Utrecht

Algemene Ledenvergadering 2022

Algemene Leden Vergadering 2022 G&B afdeling Utrecht e.o.

Woensdag 6 april 2022  19.00 - 19.45 u

Locatie: NMEC Houten, Keercamp 13, 3992 RV Houten   

Aansluitend de lezing van Wiert Nieuman  19.45 - 21.45u.              

Vanwege de langdurige corona-lockdown is dit een ALV voor het jaar 2019, 2020 en 2021.

 

Agenda:

1. Welkom door de voorzitter Reiny Reijmerink

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen van de laatste ALV dd.2018  

4. Jaarverslag 2019, 2020, 2021   Helma Koot

5. Financieel verslag 2019, 2020, 2021  Ans Kappert                   

6. Bestuursleden, stand van zaken, aftreden Ans Kappert

7. Nieuwe bestuurskandidaten

8. Ledenontwikkeling

9. Jaarplan activiteiten 2022, vooruitblik

10. Rondvraag

11. Afsluiting

Agenda, jaarverslagen en notulen kunnen op aanvraag vanaf 11 maart per e-mail worden verstuurd naar de leden. Financiële jaarverslagen liggen tijdens de vergadering ter inzage. info(at)utrecht.groei.nl  of 06 10520984.

Aanmelden is verplicht. U kunt u aanmelden voor beide activiteiten, ALV en lezing, of een van beide.

Aanmeldformulier