Utrecht

Algemene Ledenvergadering en lezing Wiert Nieuman

Locatie en tijdstip: NME Houten

Statutair is het verplicht: de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Het moment waarin het bestuur verslag doet van de stand van zaken, qua bestuursinvulling, ledenaantal, financiën,  activiteiten en alles wat er nog meer ter tafel komt, en leden al hun vragen kunnen stellen en hun wensen kunnen ventileren. Dit is inmiddels een hamerstuk geworden en zal niet veel tijd vragen, maar hoort er wel echt bij.

Lezing Wiert Nieuman Planten: het zijn net mensen

Planten is haast niets menselijks vreemd. Ze bedriegen de boel, ze stelen van elkaar; er zijn klaplopers en uitzuigers. Liegen en bedriegen, verleiden en zelfs vrijheidsberoving zijn aan de orde van de dag. En wij maar denken dat die planten stil op hun plek blijven staan en alles over zich heen laten gaan! Je mooier voordoen dan je in werkelijkheid bent, is ook al zoiets. Als mens denk je een prachtige bloem te kunnen bewonderen, maar daar kom je soms bedrogen mee uit, want wat een bloem lijkt, zijn  gewoon gekleurde bladeren. 

Sommige planten stinken zo erg dat je haast medelijden met ze krijgt. Je vermoedt dat ze aan het verrotten zijn, dat ze door de elementen zo zijn toegetakeld dat ze het loodje zullen leggen. Maar nee hoor, ze stinken om insecten te lokken. Waarom? Ja dat vertel ik jullie tijdens de lezing wel. Sommige planten sporen niet! Bloemen horen aan stengels te zitten, vinden wij. Maar er zijn planten die de bloemen aan de stam of het blad hebben. Doe een beetje normaal zeg! Je zou toch denken dat je als plant echt op wilt vallen, maar er zijn er ook die van verstoppertje spelen houden. 

Enfin, we zijn nog niet uitgepraat over al die plantenstreken. Dus als je een plant met een rare gewoonte kent, neem het verhaal of de plant dan mee en dan kan ik ook nog weer wat leren.