Utrecht

Algemene Ledenvergadering en lezing Wiert Nieuman

Dinsdag 16 november 2021  19.30-20.15u  Aansluitend de lezing van Wiert Nieuman 20.15 - 21.45u. 

Locatie: NMEC Houten, Keercamp 13, 3992 RV Houten

Statutair is het verplicht: de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Het moment waarin het bestuur verslag doet van de stand van zaken, qua bestuursinvulling, ledenaantal, financiën,  activiteiten en alles wat er nog meer ter tafel komt, en leden al hun vragen kunnen stellen en hun wensen kunnen ventileren. Dit is inmiddels een hamerstuk geworden en zal niet veel tijd vragen, maar hoort er wel echt bij.

Algemene Leden Vergadering 2021 G&B Utrecht e.o.

Vanwege de langdurige corona-lockdown is dit een ALV zowel voor het jaar 2019 als 2020.

Agenda:

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen van de laatste ALV dd.2018   

4. Jaarverslag 2019

5. Jaarverslag 2020

6. Financieel verslag 2019

7. Financieel verslag 2020

8. Verslag kascommissie                                                                                                                  

9. Bestuursleden, stand van zaken

10. Ledenontwikkeling

11. Jaarplan activiteiten 2022

12. Rondvraag

13. Afsluiting

Jaarverslagen en notulen kunnen op aanvraag per e-mail worden verstuurd naar de leden. info(at)utrecht.groei.nl  of 06 10520984. Financieel verslag ligt tijdens de vergadering ter inzage.

Aanmelden is verplicht i.v.m. de maximum capaciteit van de zaal. U kunt aanmelden voor beide activiteiten, ALV en lezing of een van beide.

Info Reiny Reijmerink  06 18409697  of Helma Koot 06 1052098

Aanmeldformulier