Utrecht

Lezing: Klimaatverandering en onze tuinen

Heeft het veranderde klimaat, of heeft het weer in zijn algemeenheid, invloed op onze tuinen. Hoe reageren planten en welke maatregelen moeten we nemen om onze tuinen toekomstbestendig en duurzamer te maken. Hoe kunnen we het klimaat in een bebouwde omgeving beïnvloeden en waarom zijn, vooral ‘groene tuinen’ van groot belang? Paul Machielsen is deze avond onze expert. Hij is werkzaam bij Abbings Buitenhof in Zeist.

 

Datum     : 19 februari 2020 20.00 uur

Locatie    : Amateurstuindersvereniging  Utrecht-Zuid, Lunetten.

                  Oude Liesbosweg 15, (Navigatie Olympus,  3524 WZ   Utrecht.