Utrecht

Open Tuin zondag 18 juni 2023, 11-16 uur.

Natuurrijke Tuin in Mandora  Houten-Zuid 

Jacqueline van Leent

Adres: Het Hout tussen nr. 43 en 45

In Houten-Zuid ligt Ecowijk Mandora waar midden tussen de woningen in 2017 een grote natuurtuin is aangelegd. Zowel de privétuinen als de gezamenlijke “mandetuin” zijn een rustplaats voor mens en dier. Ingericht met zoveel mogelijk inheemse planten en bomen zorgen de bewoners samen voor deze natuurrijke tuin. Denk aan ecologisch, diervriendelijk, zelf composteren, takkenrillen, bloemenweides, bijenhotel, een wilgentunnel, boomgaardjes of een geïntegreerde moestuin. De tuin is nog steeds in ontwikkeling. Zo is begin 2022 een grote natuurvijver aangelegd en wordt momenteel hard gewerkt aan een stapelmuur, waar ruimte is voor kleine zoogdieren, amfibieën, insecten en een bonte variatie aan planten. 

Het streven is  om regenwater zoveel mogelijk in de wijk te houden door het toepassen van sedumdaken, het afkoppelen van de regenpijpen, veel groen, waterdoorlatende verharding, wadi’s en wateropvang in lager liggende delen, bijvoorbeeld de vijver of het wilgengriendje. Hierdoor is de tuin klimaatbestendig en wordt wateroverlast, maar ook verdroging of hittestress zoveel mogelijk voorkomen.  

Bij de keuze van planten of struiken wordt beoordeeld in hoeverre deze bijdragen aan de biodiversiteit en voedsel bieden aan wilde bijen, vlinders of vogels. Denk bijvoorbeeld aan de kardinaalsmuts, paardenbloem, hazelaar of grote kaardebol. Er zijn al veel soorten te ontdekken. En de kunst is om jaarrond voeding te bieden aan insecten en dieren. 

Er is natuurlijk ook aan de bewoners zelf gedacht met een speelveldje, waterpomp en wiebelbrug voor de kinderen en rustige zitjes of terras aan het water voor volwassenen. Met midden in de wijk ons buurthuis waar we de bezoekers van onze tuin graag ontvangen voor een kopje thee. 

Bereikbaar:                                                                                   De ingang van de Mandetuin ligt aan Het Hout, tussen nummer 43-45. Bij het insectenhotel kan je de parkeerplaats op. Daar is ruimte voor fietsen (auto’s graag parkeren op het parkeerterrein aan de overkant van de weg). Via het grote landhek loop je dan de tuin in.

Foto’s: Bert Muller