Utrecht

Oostbroeklezing: Webinar Leo den Dulk, over de tuinen van Mien Ruys.

De samenwerkende Utrechtse natuur- en milieuorganisaties organiseren voor hun vrijwilligers interessante en boeiende lezingen. Het aantal plekken is beperkt (60). Er is veel interesse, dus wil je erbij zijn, meld je dan snel aan.

Deze lezing is vorig jaar ook geweest, toen was het animo overweldigend. Daarom organiseren we deze lezing nog een keer, voor de mensen die toen op de wachtlijst stonden of niet konden.

Wat 

Mien Ruys is niet alleen de belangrijkste Nederlandse tuinarchitecte van de twintigste eeuw, ze had duidelijke ideeën over de functie en het nut van tuinen en openbaar groen.Haar werk wordt ook in het buitenland gezien als een van de voornaamste uitingen van tuin- en landschapsarchitectuur: wat Gerrit Rietveld voor de architectuur betekende en Piet Mondriaan voor de Stijl-beweging was Mien Ruys voor de vormgeving en beplanting van de groene buitenruimte. Samenwerking met architecten.Ruys was een grote voorstander van een nauwe samenwerking tussen architecten en stedenbouwkundigen en de tuin- en landschapsarchitect. Tuinarchitectuur moest een aanvulling op de architectuur leveren, soms door er op aan te sluiten, maar vaak ook door ermee te contrasteren.  Deze lezing wordt gegeven door tuinhistorisch onderzoeker en publicist Leo den Dulk. Hij is sinds 2003 mede-uitgever en redacteur van het oudste Nederlandse tuinblad onze eigen TUIN.

Met zijn bureau Cantua Research en Tekst onderzoekt hij natuur, planten, tuinen, landschap en geschiedenis. In 2017 verscheen van zijn hand Mien Ruys, zoeken naar de heldere lijn, een monografie over leven en werken van deze tuin- en landschapsarchitecte..

Waar en wanneer

Dinsdagavond 17 november 2020

20.00-21.30 uur

Webinar

De lezing wordt online gegeven via Zoom. Er zijn een beperkt online plekken beschikbaar en daarom is aanmelden vereist. 

Zoom & privacy

Binnen de mogelijkheden van Zoom hebben we ons account zo ingesteld dat we je privacy zo goed als mogelijk waarborgen. Onze meetings zijn alleen toegankelijk met een wachtwoord. Wij slaan geen data verkregen via Zoom op voor andere doeleinden.

Kosten en aanmelden

Het aanmelden is niet meer mogelijk.

Reiny Reijmerink                                                                                                

06 18409697

Groei en Bloei afdeling Utrecht