Utrecht

Oostbroeklezing: Webinar Bodemleven – een kijkje onder het maaiveld

dinsdag 15 sep 2020 19:30

De samenwerkende Utrechtse natuur- en milieuorganisaties organiseren voor hun vrijwilligers interessante en boeiende lezingen. 

Voor bijzondere ontdekkingen hoef je niet ver weg. Ga door je knieën en ontdek hoeveel er leeft onder je voeten. Het leven in de bodem is erg belangrijk: zonder bodemdieren geen gezonde bodem. Er is veel bekend over bodemleven in bepaalde landbouwsystemen en natuurgebieden, maar er is ook nog veel onbekend. Onder andere over bodemleven in onze bebouwde omgeving.

Gerard Korthals, expert van het Centrum voor Bodemecologie, geeft tijdens deze lezing achtergrondinfo over bodemdieren, wat ze doen, hoe je ze beter kunt vinden in je eigen achtertuin of het gebied waar je vrijwilliger bent. En hoe je ze kunt helpen. Zo ben je ook direct goed voorbereid om mee te doen aan de bodemdierendagen 2020

Webinar

De lezing wordt online gegeven via Zoom. Er zijn een beperkt online plekken beschikbaar en daarom is aanmelden vereist.

Voor de mensen die niet eerder van zoom gebruik gemaakt hebben, organiseren wij om 17.00 uur voorafgaand aan de lezing een korte uitleg.

Zoom & privacy

Binnen de mogelijkheden van Zoom hebben we ons account zo ingesteld dat we je privacy zo goed als mogelijk waarborgen. Onze meetings zijn alleen toegankelijk met een wachtwoord. Wij slaan geen data verkregen via Zoom op voor andere doeleinden.

 Aanmelden

De Bodemdierendagen 25 sept t/m 7 okt– ontdekken en onderzoeken

We organiseren dit webinar in het kader van de Bodemdierendagen.  Tijdens de Bodemdierendagen vragen we aandacht voor het onmisbare, maar vaak vergeten leven in de bodem. Een belangrijk onderdeel is het citizen science-project met een ‘biodiversiteitsmeting’ waarbij veel mensen samen op zoek gaan naar bodemdieren in hun directe omgeving. Om iedereen te helpen met het zoeken en op naam brengen van de bodemdieren is er www.bodemdierendagen.nl. Hier vind je tips om succesvol bodemdieren te vinden. En een zoekkaart die helpt om de meest algemene en zichtbare bodemdieren te herkennen en op naam te brengen. Last but not least kun je hier tijdens Bodemdierendagen hier je resultaten doorgeven. Met al die gegevens krijgen we meer inzicht over welke bodemdieren er allemaal voorkomen in o.a. steden, plantsoenen, daktuinen etc.  En ook in 2020 krijgen alle deelnemers die hun resultaten insturen een rapportcijfer voor hun eigen tuin of ander tuintype dat ze hebben onderzocht.

De Bodemdierendagen worden sinds dit jaar mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcodeloterij in het nieuwe project 'Onder het Maaiveld', dat zich richt op bodembiodiversiteit en duurzaam bodembeheer.

Achtergrond Bodemdierendagen

Hoofdorganisatoren van de bodemdierendagen zijn experts van het centrum voor bodemecologie, NIOO-KNAW, Wageningen Universiteit en de Vrije Universiteit Amsterdam. Gerard Korthals, Tjitske Visscher & Froukje Rienks zijn als experts van o.a. aaltjes, pissebedden en ander klein bodemleven, dagelijks bezig met onderzoek aan bodemdieren. Ze onderzoeken bijvoorbeeld hoe je bodemleven moet meten, wat de functie van dit bodemleven is en hoe je dit zou kunnen optimaliseren binnen een circulaire economie. We weten dat het bodemleven betrokken is bij het zuiveren van water en lucht, het produceren van ons eten en het verteren van organisch materiaal. Dat houdt de grond en de daarop groeiende planten gezond. En ondanks dat wij soms heel veel weten over die bodemdieren in bepaalde landbouwsystemen of natuurterreinen kwamen we er achter dat we niet of nauwelijks iets wisten van het bodemleven in de stad. Hoeveel soorten zitten hier, en wat doen ze in de stad? Deze vragen vormden de aanleiding om in 2015 de eerste bodemdierendagen te organiseren.

Meer info over de Bodemdierendagen 2020

Algemene informatie

dinsdag 15 september 2020 - 19:30 tot 21:00

Je kunt vanaf 19.15u inloggen