Utrecht

Oostbroeklezing: De Omgevingswet

Dinsdag 6 juli

De samenwerkende Utrechtse natuur- en milieuorganisaties organiseren voor hun vrijwilligers interessante en boeiende lezingen. Het aantal plekken is beperkt (60). Er is veel interesse, dus wil je erbij zijn, meld je dan snel aan.

Op 1 juli 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in Nederland in werking. Met de Omgevingswet worden wetten en regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigd en samengevoegd. Alle overheden maken daarom Omgevingsvisies, -verordeningen en -plannen. Er staat veel op het spel. Want waar komen nieuwe woningen, waar gaan we energie opwekken? En hoe beschermen we bijvoorbeeld natuur en landschap? Belangrijke keuzes die ook u aangaan. Ze raken soms letterlijk aan uw eigen achtertuin.

De Omgevingswet gaat meer ruimte bieden aan participatie. Of het nu gaat om plannen van overheden, bedrijven of inwoners, de Omgevingswet is er op gericht dat iedereen meer en in een vroeger stadium kan meedenken over ruimtelijke ordening.

Hoe zit dat precies met de Omgevingswet? Wat gaat er veranderen? Wat betekent dat voor u? En hoe kunt u meedoen en meer betrokken zijn in uw gemeente of in uw buurt?

Tijdens dit webinar op 6 juli, van 19:30 tot 21:00, vertelt de NMU u daar meer over. Het webinar is een eenvoudige introductie op de Omgevingswet. Deze is in het bijzonder bedoeld voor vrijwilligers, actieve bewonersgroepen en betrokken inwoners.

De samenwerkende Utrechtse natuur- en milieuorganisaties organiseren voor hun vrijwilligers interessante en boeiende lezingen en webinars. U kunt gratis deelnemen, maar aanmelden is noodzakelijk. Aanmelden kan via via deze link.