Utrecht

Utrecht: Bezoek Historische Tuin Aalsmeer

Afdeling:

Utrecht

Datum:

17-07-2024


Kosten:

€ 30

Kosten lid:

€ 25

Locatie:

Historische Tuin Aalsmeer

Aalsmeer

Bezoek Historische Tuin Aalsmeer woensdag 17 juli  11 uur

Rondleiding historische tuin, daarna rondvaart met gids en lunch. 

Meer info:

Bezoek Historische Tuin Aalsmeer, rondvaart Westeinderplas

Woensdag 17 juli, 11 - 15 uur

Woensdag 17 juli, 11 - 15 uur

Rondleiding Historische Tuin Aalsmeer, rondvaart Westeinder plas met gids en picknick

11.00 uur  Ontvangst, koffie met iets lekkers

11.20 uur  Rondleiding door historische kas en tuin

13.00 uur  Rondvaart Westeinder plas.  Op de boot serveren we een picknick

Een levend museum
De Historische Tuin is een botanische tuin die is ontstaan op kwekersgrond, daardoor zijn wij een levend museum. Vroeger bevond de kwekerij van de familie Maarse, bijgenaamd “Dahlia Maarse” zich op onze akker. De familie werd zo genoemd vanwege hun befaamde collectie dahlia’s, waarover de Historische Tuin gelukkig nu nog beschikt. Daarnaast is de Historische Tuin zeer bekend om zijn collectie seringen, rozen en clematis. En dit is slechts een greep uit de meer dan 1200 aanwezige soorten en variëteiten. Wij dienen daarmee nog altijd als genenbank voor de huidige sierteeltsector.


De Historische Tuin houdt vroeger geteelde gewassen in stand, bewaart historische interessante opstallen en oude teeltwijzen. Daarnaast verzamelt de Historische Tuin voorwerpen en materialen die van belang zijn geweest voor de tuinbouwgeschiedenis van Aalsmeer. De belangrijkste onderdelen zijn:

• Bloemisterij
• Fruit- en boomteelt
• Kassen en materialen
• Rozen
• Trekheesters
• Vormcultuur

Bron: www.historischetuinaalsmeer.nl 

11.00 uur  Ontvangst, koffie met iets lekkers

11.20 uur  Rondleiding door historische kas en tuin

13.00 uur  Rondvaart met gids, op de boot serveren we een lunch

Prijs:         leden 25 euro pp,  anderen 30 euro pp 

Max:          maximaal 25 deelnemers

Adres:       Praamplein, 1431 CV Aalsmeer, 0297 322562 

Vervoer:    Op eigen gelegenheid. Als je wilt samenrijden geef dit dan door en vermeld je woonplaats/adres.  Dan kunnen wij kijken wat er te combineren valt.

Afbeelding: https://www.historischetuinaalsmeer.nl/