Activiteiten & Actueel

Nationale Tuinweek in de Rode Driehoek te Utrecht: het verhaal.

Mitros Buurtbeheerder, Dianca van Rooij, begon in 2015  te werken in de Rode Driehoek. Wat viel haar op? ''In verschillende achterpaden en in de poorten lag het vol met illegale stort. Poorten sloten niet goed. De huizen gaven een verwaarloosde indruk. Het schilderwerk bladderde af en veel tuinen stonden vol met hoogstaand onkruid. Er was weinig te merken van samenhang in de wijk.'

Bewoners die al tientallen jaren in de wijk woonden, gaven aan dat de wijk steeds verder achter uit ging. In 2016 startte Woningcorporatie  Mitros met groot onderhoud aan de huizen. Zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant werden de huizen flink aangepakt. Door het groot onderhoud knapt de wijk zienderogen op. Maar we zijn er nog niet. De wijk is stenig. Er is weinig groen. Straten en stoepen, de omgeving dus, zijn het visitekaartje van je huis. Dat wilde Dianca graag aanpakken.

Dianca zocht contact met Christian Naethuys, voorzitter van Groei & Bloei Utrecht. Ze stelden een groep samen om aan het werk te gaan in en met de Rode Driehoek. De groep bestaat uit Groei & Bloei, afdeling Utrecht, Voorzitter en Tuinarchitect, Me’kaar, Sociaal makelaars, Wijkraad Noordwest, Voorzitter,  Mitros, Buurtbeheerder en de gemeente Utrecht, Wijkadviseur. 

2016: Tijdens de Nationale Tuinweek in 2016 is de groep begonnen. Het eerste gedeelte van de woningen had het groot onderhoud achter de rug. De groep heeft de bewoners geveltuintjes met beplanting aangeboden, als zij beloofden deze te gaan onderhouden. Toen zijn de eerste 7 geveltuintjes aangelegd. De jaren erop zijn er nog meer geveltuintjes en ook grote plantenbakken bijgekomen. Alles paste qua idealen ook in het stramien van de Nieuwe beweging Operatie Steenbreek.

In een stenige straat met brede stoepen werden duizenden narcissenbollen in de boomspiegels geplaatst. In het voorjaar geeft dit een machtig mooi gezicht.

2017: Via de groep werd er contact gezocht met de bewoners en werd er gekeken hoe de achterpaden en binnenpleintjes opnieuw kon worden ingericht; bankjes, speeltoestellen en andere gewenste aankleding in plaats van alleen maar stenen en doornige struiken. Deze wensen zijn meegenomen door Mitros en de aanleg zal binnenkort van start gaan.  Mariken van Nimwegen  eigenaar van Metname  stedelijke tuinarchitectuur en Christian Naethuys, eigenaar van Simpeltuinieren en voorzitter Groei & Bloei Utrecht, hebben van alles gedaan om de bewonersideeën te vertalen naar werkbare voorstellen. De beplantingsplannen zijn ook de hoogte in gegaan om het gevoel van groen zo veel mogelijk te vergroten en de mogelijkheden voor vogels en insecten ook te optimaliseren.   

Het doel blijft om tijdens de Nationale Tuinweken, samen met bewoners, aan de slag te gaan om de wijk vriendelijker, groener en bloeiende te maken. Dit alles in combinatie met Operatie Steenbreek, waarvan de stad Utrecht nu ook deelnemer is sinds 2017. 

2018:  Inmiddels zijn de verbouwingsplannen zo goed als gerealiseerd en er wordt nu nog hard gewerkt aan het vastleggen van de groenplannen. Dit voorjaar wordt met de uitvoering gestart. Ga gerust kijken, alle geveltuinen en plantenbakken zijn al klaar. De driehoek ligt tussen de Marnixlaan, Van Egmondkade en Van Hoornekade in de wijk Zuilen Utrecht.

meer
25
Mar
Actie tegel eruit en plant erin Intratuin BEEMSTER
22
Mar
Beloond voor wachten op de zon